Herwin en Jojanneke

Herwin en Jojanneke

In het koude december van 2015 kozen Herwin en Jojanneke ervoor zich in het warme zwembad te laten dopen. Een praktische daad met een geestelijke waarde. Herwin vertelt hierover: “Ik ervoer een overweldigend gevoel van liefde,vrijheid & geborgenheid. Een enorme bevrijding. Door de doop heb ik mijn oude leven achter mij gelaten en ben ik een nieuw leven aan gegaan met Jezus Christus mijn Verlosser. Gods liefde en aanwezigheid is zo groot voor mij en mijn gezin. Hem wil ik danken, prijzen en aanbidden. Halleluja, loof de Heer!”

Ook Jojanneke beschrijft hoe zij de doop heeft beleefd: “Ik voelde mij omringd door liefde, vrede en rust. Een moment waarop je voelt dat alles nieuw is van binnen. Jezus is ook voor mijn zonden gestorven. Door Hem is er een nieuw begin, een nieuw leven. Zijn liefde duurt tot in eeuwigheid. Hem wil ik volgen en dienen alle dagen van mijn leven. Hem komt toe alle Glorie & Eer!”

2 Korinthe 5:17 – “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.