Giften

Wanneer u Victory Church en het werk dat we doen wilt ondersteunen, dan is uw gift van harte welkom. Wij zullen uw gift gebruiken om uitvoering te geven aan de visie van de gemeente. Op onderstaande rekeningnummers kunt u uw gift overmaken.

Giften en donaties
NL 64 RABO 0305152173
t.a.v. Victory Church.

Tienden
NL 04 RABO 0305104365
t.a.v. Victory Church.

ANBI
Victory Church is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar van de belasting.