MEDIA

Wat leeft er in jouw hart? | Co Kempeneers

Het grootste gebod is om van God te houden met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. Maar wat betekent dat voor ons Christenen? Hoe kun je van anderen houden als je de liefde van God niet eerst leert kennen?

Preken

Podcast