VERANTWOORDING FINANCIËN

Victory Church is een kerkgenootschap en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55276237. Hieronder is de financiële verantwoording te vinden.