ANBI STATUS

Over ANBI

Victory Church is een kerkgenootschap en heeft een eigen ANBI-status (RSIN 851635398; KVK 55276237). 

Dat betekent dat uw giften aan Victory Church aftrekbaar zijn van de belasting.

U kunt de ANBI-status van Victory Church controleren via de Belastingdienst.

Bestuur Victory Church

Victory Church staat onder leiding van pastors Oebele en Hella Malawer. Zij worden gesteund door een team van oudsten en diakenen.

Wat doen wij met uw gift?

Uw gift wordt gebruikt om de visie en missie van Victory Church te verwezenlijken: 

  • Bereiken van mensen met het levensveranderende Evangelie van Jezus Christus, zodat ze redding en leven kunnen ontvangen. (Markus 16:15,16).
  • Opbouw, herstel en toerusting van de gemeente (Efeze 4:12-16).
  • Mensen helpen om in het plan en de plaats van God voor hun leven te komen. 

Dit geven wij vorm d.m.v. wekelijkse zondagsdiensten en bijbelstudies, regelmatige evangelisatieacties en andere vormen van contact. Meer details zijn te vinden in het jaarverslag.