Onze Visie

Onderstaande doelen, waarden en uitvoering moeten er toe leiden dat mensen in Gods volledige vrijheid komen. Een leven zoals God dit bedoelt in Johannes 10:10b. Wij geloven dat het Woord van God in staat is om levens aan te raken en een grote verandering in mensenlevens maakt. Dit zullen wij doen vanuit Drachten in hoofdzaak in het Noorden van Nederland. In de agenda kunt u alle informatie vinden over plaatsen en tijden van de verschillende samenkomsten.

Wat doen we?

 • Bereiken van mensen met het levensveranderende Evangelie van Jezus Christus, zodat ze redding en leven kunnen ontvangen (Markus 16:15,16).
 • Opbouw, herstel en toerusting van de gemeente (Efeze 4:12-16)
 • Mensen helpen om in het plan en de plaats van God voor hun leven te komen. 

Wat geloven wij?

 • Wij geloven in God, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest.
 • De Bijbel is het Woord van God, en is leidend voor ons leven.
 • Het volbrachte werk van Jezus Christus.
 • Jezus’ leven, sterven en opstanding.
 • Redding en eeuwig leven door een keus voor Jezus Christus.
 • Bekering en doop.
 • Het avondmaal, vieren van het verbond.
 • Gods kracht in manifestatie in de gemeente en in mensenlevens.
 • Een gemeente onder leiding van Christus als Hoofd.
 • Goddelijk Bijbels leiderschap.
 • Zorg voor de armen en minderbedeelden.
 • Leiding en de gaven van de Geest. 

Wat vinden we belangrijk?

 • Vertrouwen
 • Liefde in ons handelen en omgaan met anderen
 • Veiligheid
 • Vrijheid in Christus

Hoe krijgt dat vorm?

 • Zondagsdiensten.
 • Bijbelstudies.
 • Themastudies.
 • Huisgroepen.
 • Persoonlijke aandacht.
 • Onderwijs via de website en andere media.